Aparati Zjarrfikës me Pluhur P-1

Info Teknike
Aparati Zjarrfikes me pluhur të thatë P – 1, me kapacitet 1 kg Pluhur Zjarrfikës i
klasës ABC, me valvuolë shtypese, manometer të shtypjes, valvuolë të sigurisë,
gyp me pluhurhedhes dhe mbajtese të murit.
Zyrtarisht i testuar dhe aprovuar në pajtueshmëri me standardin EN 3 per klasat
ABC te zjarreve dhe klasen E deri në 1000 Volt.
Numri serik dhe data e prodhimit e shtypur ne enën cilindrike.
Udhëzimi dhe diagrami i përdorimit e ngjitur për ene.
Aparati i shënuar me shenjen CE
Lloji shtypje konstante.

page_0

Porosia

Contact form description text