Aparati Zjarrfikës me Pluhur P-6

Info Teknike
Aparati Zjarrfikes me pluhur të thatë P – 6, me kapacitet 6 kg Pluhur Zjarrfikës i klasës ABC, me valvuolë shtypese, manometer të shtypjes, valvuolë të sigurisë, gyp me pluhurhedhes dhe mbajtese të murit. Zyrtarisht i testuar dhe aprovuar në pajtueshmëri me standardin EN 3 per klasat ABC te zjarreve dhe klasen E deri në 1000 Volt. Numri serik dhe data e prodhimit e shtypur ne enën cilindrike. Udhëzimi dhe diagrami i përdorimit e ngjitur për ene. Aparati i shënuar me shenjen CE Lloji shtypje konstante.
Porosia

Contact form description text