Manuali i mbrojtjes nga zjarri

Misioni i kompanise tone eshte qe te ngrisim vetedijesimin per mbrojtje nga zjarri, duke reduktuar riskun dhe numrin e zjarreve permes keshillave te ndryshme. Zjarret prekin me mijera kompani cdo vit duke rezultuar ne lendime, humbje te konsumatoreve dhe ne demtim te ndertesave. Duke pasur nje sistem per parandalim dhe nje program per gatishmeri per mbrojtje nga zjarri, ju do te shmangni lendimet e punetoreve – konsumatoreve tuaj, demet e kushtueshme dhe gjobat potenciale kundrejt kompanise suaj. Me pajisjen kunder zjarrit TEKNIKU, ju do te jeni me te sigurte dhe do te keni nje biznis me te qendrueshem.