Aparati Zjarrfikës me Gaz CO2-5

Info Teknike

Pershkrimi

Aparati Zjarrfikës me gaz dioksid karboni CO -5 kg, me valvuole shtypese, gyp te 2
presionit te lartë me gaz hedhes – korno bore, mbajtese te murit. I testuar dhe
aprovuar sipas EN 3, per klasen B te zjarreve.

TIPARET E KUALITETIT

Cilindri i kualitetit te larte nga aluminiumi presioni testues 212 bar.Nga jasht i mbrojtur nga ngjyra e poliesterit rrezistuese në korrozion. Te gjitha pjeset
metalike te valvuoles nga tunxhi, valvuola e pajisur me diskun sigurues dhe unaza e tesionit per mbeshtetje optimale te gypit.

PERDORIMI

Aparatet Zjarrfikes me gaz dioksid karboni CO , kryesisht përdoren tek zjarret e 2 lengjeve te djegëshme dhe ne stabilimentet elektrike. CO eshte materie jo- 2 përquese e energjisë elektrike dhe avullohet pa kontaminim apo lenje të gjurmëve – ndotësirave pas zjarrfikjes. Kështu që është posaqërisht I përshtatëshëm për mbrojtjen e pajisjeve te ndijëshme, laboratorëve, sistemeve kompjuterike, printerëve, kuzhinave, stabilimenteve te procesimit të ushqimit, metj.

MATERIA ZJARRFIKESE

Dioksidi i Karbonit CO është gaz pa ngjyre, pa erë i cili është një here e gjysëm 2 më i rëndë se ajri.Mbahet mbrenda cilindrit në formë të lëngët dhe shkarkohet si një re e bardhë.

VEREJTJE

Gazi CO i përdorur është product natyror dhe nuk e rritë efektin greenhouse.

PERPARESITE TEKNIKE

-Cilindri i punuar nga çeliku
-Ngjyra nga poliesteri e cilësisë së lartë
-Valvuola e pajisur me valvuolë sigurie
-Përdorim i shpejtë dhe i lehtë
-Forcë e madhe zjarrfikëse
-Zjarrfikje pa mbetje-ndotje

 

 

Porosia

Contact form description text