KUADRI I HIDRANTIT NËNTOKËSOR ZJARRFIKËS KHNZ – 2

Info Teknike
Pajisja përbërsese:

  • Kuadri metalik i hidrantit me dy dyer dim:  1080×1080/1060×185
  • Vazhduese e hidrantit nëntoksor B/2C [1 copë]
  • Gyp zjarrfikes me lidhese storz l =15met, Ø52mm [4 copë]
  • Ujëhedhes zjarrfikës me valvuolë sferike Ø52mm [2 copë]
  • Çelesi i hidrantit nëntoksor T [1 copë]
  • Çelës i lidhëseve ABC
Porosia

Contact form description text