KUADRI I HIDRANTIT MBITOKËSOR ZJARRFIKËS KHMZ – 1

Info Teknike
Pajisja përbërsese:

  • Kuadri metalik i hidrantit me një derë dim:  540X1080X290
  • Gyp zjarrfikes me lidhese storz l =15met, Ø52mm [2 copë]
  • Ujëhedhes zjarrfikës me valvuolë sferike Ø52mm [2 copë]
  • Çelesi i hidrantit mbitokësor [1 copë]
  • Çelës i lidhëseve ABC
Porosia

Contact form description text