Aparate automatik zjarrfikës

General Details
Aparati zjarrfikës me pluhur automatik vejn ne madhesi prej 10 dhe 12 kilogramesh. I përshtatëshëm për mbrojtje të ambienteve të mbyllura si dhomat e kompresorve, kalldajat e ngrohjes apo garazha. Pluhuri zjarrfikës është shume efektiv për zjarret e klasave A,B,C dhe zjarret e pajsijeve elektroenergjetike.

Aparati është i rimbushëshëm dhe në shtypje konstante. Vjen i furnizuar me poç indikues në 68°C, I pajisur me manometer për kontrollë rutinor më të lehtë dhe me varëse per tavan.

Porosit

Kontakto permes email